Εργασία

Η Εταιρεία Daedalus Robotic Systems ζητά άτομα για την προώθηση οικιακών ρομποτικών προϊόντων.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • ¶μεση διαθεσιμότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε ομάδα
 • Δυνατότητα να ηγηθεί της ομάδας (αφού αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία)

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας για τους πιο φιλόδοξους
 • Πλήρη κατάρτιση και καθημερινή εκπαίδευση
 • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: ergasia@robotmania.gr

Διαδικτυακοί Πωλητές

Η Εταιρεία Daedalus Robotic Systems ζητά άτομα για την προώθηση οικιακών και επαγγελματικών ρομποτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • ¶μεση διαθεσιμότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών
 • Καλός Χειρισμός κοινωνικών δικτύων (Facebook,Twitter κλπ)

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας για τους πιο φιλόδοξους
 • Πλήρη κατάρτιση και καθημερινή εκπαίδευση στα προϊόντα μας μέσω διαδικτύου.
 • Βοήθεια στην δημιουργία Blog και κύριας σελίδας (αν το επιθυμείτε).
 • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: ergasia@robotmania.gr

Διαχειριστής Ομάδας Προώθησης

Η Εταιρεία Daedalus Robotic Systems ζητά άτομo για την διαχείριση ομάδας προώθησης.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • ¶μεση διαθεσιμότητα
 • ¶ριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Ευελιξία και Ποσαρμοστικότητα
 • Εμπειρία σε διαχείριση ομάδας
 • Ομαδικότητα και καλή συνεργασία
 • Πτυχίο Σχολών Διοίκησης ή Μάρκετινγκ
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή όχι απαραίτητη

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας για τους πιο φιλόδοξους
 • Πλήρη κατάρτιση και καθημερινή εκπαίδευση
 • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: ergasia@robotmania.gr

Πωλητές Χονδρικής

Η Εταιρεία Daedalus Robotic Systems ζητά επαγγελματίες πωλητές χονδρικής απ' όλη την Ελλάδα.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • ¶μεση διαθεσιμότητα
 • ¶ριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών
 • Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών
 • Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing
 • Πελατολόγιο ανάλογο των προϊόντων μας θα εκτιμηθεί.

Δεξιότητες:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση
 • Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Η συνεργασία θα είναι μόνιμη και ολικής απασχόλησης, με τις παρακάτω παροχές:
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας για τους πιο φιλόδοξους
 • Πλήρη κατάρτιση και καθημερινή εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: ergasia@robotmania.gr

Πωλητές Επαγγελματικών Ρομποτικών Προϊόντων

Προφίλ Υποψηφίου:

 • ¶μεση διαθεσιμότητα
 • ¶ριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών
 • Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών
 • Γενικές γνώσεις ηλεκτρονικών προϊόντων
 • Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing
 • Πελατολόγιο ανάλογο των προϊόντων μας θα εκτιμηθεί.

Δεξιότητες:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση
 • Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Η συνεργασία θα είναι μόνιμη και ολικής απασχόλησης, με τις παρακάτω παροχές:
 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας για τους πιο φιλόδοξους
 • Πλήρη κατάρτιση και καθημερινή εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: ergasia@robotmania.gr

Ηλεκτρονικός-Προγραμματιστής

Η Εταιρεία Daedalus Robotic Systems ζητά Ηλεκτρονικό-Προγραμματιστή.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Συναρμολόγηση Ρομποτικών Kit
 • Εμπειρία σε επισκευές
 • Προγραμματισμός C++,Python
 • Προγραμματισμό Microcontroller: Basic Atom Pro 28,(IDE v8.xx.xx,Basic Micro Studio),Basic Stamp 2,Propeller
 • Προγραμματισμός ATMEGA 328 σε Arduino
 • Καλή χρήση Υπολογιστή
 • Βασικές Γνώσεις δικτύων
 • Αγγλικά

Δεξιότητες:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση
 • Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας για τους πιο φιλόδοξους
 • Πλήρη κατάρτιση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: ergasia@robotmania.gr

Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός

Η Εταιρεία Daedalus Robotic Systems ζητά Ηλεκτρολόγο-Ηλεκτρονικό.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Εγκατάσταση οικιακών ρομποτικών συσκευών.
 • Διαθεσιμότητα σε όλη την Ελλάδα
 • Προϋπηρεσία σε εγκατάσταση διαφόρων τύπων συσκευών
 • Ευχέρεια σε απλή ρύθμιση του μηχανήματος
 • Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Δεξιότητες:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και αισιόδοξη στάση
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης

Η Εταιρεία Παρέχει:

 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε πρωτογενή τομέα
 • Πλήρη εκπαίδευση των προϊόντων εγκατάστασης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: ergasia@robotmania.gr
 

Back